Homosistein; Benzersiz Testler – Yenilikçi klinik teşhisler

homocyc
ImproGen Administrator
Homosistein ve Kadın Sağlığı

Homosistein, metioninin hücre içi demetilasyonu ile üretilen tio içeren bir amino asittir. Yüksek homosistein seviyeleri (hiperhomosisteinemi) kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve çok çeşitli hastalıklarla ilişkilidir. Ayrıca kadınlarda kardiyovasküler hastalık (CVD), kolon kanseri, gebelik komplikasyonları ve doğum kusurları dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olduğu kanıtlanmıştır.

Özellikler ve Avantajlar?

İki reaktif, kullanıma hazır
Reaktif yerleşik stabilitesi: 30 gün
İki nokta kalibrasyonu
Kalibrasyon yerleşik stabilite: 30 gün
Örnek: EDTA, SST, Serum, Heparinize plazma
Hassasiyet: 1.0 µmol/L
46,0 µmol/L’ye kadar doğrusallık
AU serisi, ADVIA serisi, Roche Modular,
Hitachi 917, Dirui Serisi, Mindray BS-800
İmmünolojik ve HPLC yöntemleri ile mükemmel korelasyon
NIST SRM 1955 “Hcy Standart Referans Malzemesi”ne göre standardize edilmiştir
15 dakikadan kısa sürede ilk sonuç
Çok amaçlı daha iyi bir test konsolidasyonu
Klinik Kimya platformu

 • Likit Reaktifler:
  Likit reaktif formları ile uzun stabilite
 • Mükemmel kolerasyon:
  Standart yöntemlerle karşılaştırıldığında r=1.00’lık bir korelasyona sahiptir
 • Barkodlu ve Kartuşlu Hazır Kullanım:
  Hemen hemen tüm klinik kimya sistemleri için kullanıma hazır ve barkodlu formda çalışma olasılığı
 • Diğer Özellikler:
  +2 ila +8°C arasında saklandığında 2 haftalık mükemmel stabilite