Prokalsitonin “Bakteriyel enfeksiyon için ideal bir biyobelirteç”

pct
ImproGen Administrator
Prokalsitonin
“Bakteriyel enfeksiyon için ideal bir biyobelirteç”

Bakteriyel enfeksiyon için ideal bir biyobelirteç, yalnızca erken
tanı koymakla kalmaz, aynı zamanda hastalığın seyri ve prognozu hakkında bilgi verir ve tedavi yönetimine rehberlik eder. 1993 yılında serum prokalsitonin (PCT) düzeylerinin bakteriyel enfeksiyonla ilişkisine ilişkin ilk rapordan bu yana, literatürde bu belirtecin bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsis için iyi bir belirteç ve dolayısıyla klinik uygulamada önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır.

Klinisyenler PCT değerlerini her zaman hastanın klinik bağlamında yorumlamalıdır. PCT’deki artış, sağlıklı bir durumdan bakteriyel enfeksiyonun en ciddi sonuçlarına (şiddetli sepsis ve septik şok) kadar sürekli gelişimi yansıtır. Bu nedenle, PCT için optimal eşik değerleri değişkendir ve klinik ortam, enfeksiyonun yeri ve yaygınlığı ve eşlik eden hastalıkların varlığı gibi faktörlere bağlıdır.

 • Likit ( Sıvı ) Reaktif:
  Gelişmiş stabilite için likit reaktifler formundadır.
 • Erken Sepsis Teşhisi:
  PCT – erken sepsis teşhisi için çok faydalı bir parametredir
 • Barkodlu ve Kartuşlu Hazır Kullanım:
  Hemen hemen tüm klinik kimya sistemleri için kullanıma hazır ve barkodlu formda çalışma olasılığı
 • Diğer Özellikler:
  +2 ila +8°C arasında saklandığında 2 haftalık mükemmel stabilite