Improgen D-Dimer  Kitinin Roche Cobas 6000 Cihazına Aplikasyonu Ve Stago Compact Max®3 Cihazı Sonuçları İle Karşılaştırılması

antepkongre
ImproGen Administrator
Improgen D-Dimer  Kitinin Roche Cobas 6000 Cihazına Aplikasyonu Ve Stago Compact Max®3 Cihazı Sonuçları İle Karşılaştırılması,

Reyhan Işık, Merve İnce, Büşra Üresin, Bağnu Orhan, Berrin Berçik İnal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya,
İstanbul, TÜRKİYE

Amaç:
Rutinde kullandığımız Stago Compact Max®3 cihazında Covid-19 pandemisinden dolayı D-Dimer kitinde yaşadığımız tedarik sorunu nedeni ile yine laboratuvarımızda mevcut olan Roche Cobas 6000 cihazında Improgen marka yerli kiti kullanmayı planladık.
Rutine geçmeden önce analitik performansını görmek için mevcut Stago Compact Max®3 cihazıyla karşılaştırdık.
Yöntemler:
33 hasta numunesi eş zamanlı olarak Roche Cobas 6000 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) ve Stago Compact Max®3 ( Diagnostica Stago S.A.S., France) cihazlarında çalışıldı.

Shapiro Wilk testi ile verilerin normal dağılıma uyumu değerlendirildi. Yöntemlerin ilişkisi, Spearman korelasyon analizi, Passing-Bablok regresyon analizi ile belirlendi. Ayrıca MedCalc Programı yardımı ile Bland-Altman yöntemi uygulandı ve ölçüm değerlerinin ortalamadan
sapmalarına ilişkin grafik elde edildi. 2 farklı plazma numunesinde % CV değerleri hesaplandı.

Sonuç:
Roche Cobas 6000 cihazına aplike edilen Improgen marka D-dimer testi ile rutinde kullanılan Stago Compact Max®3 cihazıyla yapılan karşılaştırma çalışması sonucunda, verilerin istatistiksel açıdan uyumlu olduğu gösterilmiştir ve D-dimer testi rutinde Roche Cobas 6000 cihazında çalışılmaya başlanmıştır.

  • Reyhan Işık, Merve İnce, Büşra Üresin, Bağnu Orhan, Berrin Berçik İnal
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya,
    İstanbul, TÜRKİYE